Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I 

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.drox.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

 

2.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Wyląg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Office Support Krzysztof Wyląg z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Towarowa 15, wpisaną do prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6452343291, Regon: 241174408, zwany dalej Office Support.

 

3.

Office Support dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1.

Office Support zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.

 

3.

W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 

a)

imię i nazwisko;

 

b)

adres e-mail;

 

c)

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 

d)

numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

4.

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

 

5.

W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko;

 

c)

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 

d)

numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

6.

W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko;

 

c)

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 

d)

numer telefonu;

 

 

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

7.

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

 

8.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1.

W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:

 

a)

Firma kurierska

 

b)

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

 

2.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

3.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

 

4.

Twoje dane pozyskane przez zapis do Newslettera (e-mail, imię – jeśli nam je podasz, historia otwieralności wiadomości, informacje z plików cookies) będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych. Twoje dane będziemy przetrzymywać tak długo, jak długo będziesz zapisany do naszego Newslettera.

 

5.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny.

 

6.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim.

 

7.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. Poza obszar Unii Europejskiej ani Obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Office Support na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Office Support produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

 

2.

Office Support wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

 

3.

Office Support wykorzystuje Cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

4.

Office Support wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

b)

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

c)

ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu LiveChat.

 

d)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

e)

prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka Internet Explorer;

 

b)

przeglądarka Mozilla Firefox;

 

c)

przeglądarka Chrome;

 

d)

przeglądarka Safari;

 

e)

przeglądarka Opera.

 

7.

Office Support może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Office Support przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

 

8.

Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Office Support nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

 

1.

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Office Support.

 

2.

Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

 

3.

Office Support zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Office Support może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Office Support roszczeń od danego Klienta.

 

4.

W każdej chwili masz prawo do sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. W przypadku subskrypcji Newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie lub przez cofnięcie zgody klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze lub pisząc do nas wiadomość.

§ 5 Zabezpieczenia

 

1.

Office Support stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Office Support zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 

2.

Dane osobowe w Office Support są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

3.

W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „"Przypomnij hasło"”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

 

4.

Office Support nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

5.

W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu świadczącego podobną usługę.

 

6.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Przez Urząd Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

7.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść Newsletterów sklepu drox.pl do oczekiwań klientów.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

Office Support zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 

2.

Jakiekolwiek dodatkowe pytania w sprawie danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo(at)drox.pl.

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018.

pixel